9-ა კლასი (დამრიგებელი ლია ქიტესაშვილი)

ლია ქიტესაშვილი _ 8 კლასი

ლია ქიტესაშვილი _ 8 კლასი

1 არუთინიანი ერიკ
2 არჩვაძე გვანცა
3 აქსუტი ხოსე
4 ახმედოვი ელვინ
5 ბადალოვი ლუსია
6 გურამიშვილი დარეჯან
7 ესიტაშვილი გიორგი
8 იარაჯული ამირანი
9 კილაძე ლაშა
10 კოტაძე დავითი
11 მანასიანი დავითი
12 მაქაძე რაული
13 ტაბატაძე გიორგი
14 უჩაძე ლელა
15 ქართველიშვილი მზია
16 ქირია კობა
17 ჩილინგაროვი ედუარდი
18 ჯაბანაშვილი გიორგი
19 ჯაფაროვა ტუნზალა