8-ა კლასი (დამრიგებელი სვეტლანა ბოლოთაევა)

1 არჩვაძე ბექა
2 აშრალოვა ვუსალა
3 აშრალოვი შუქურ
4 ბახია გიორგი
5 ბედიანიძე თამარი
6 ბიჩელაშვილი ლაშა
7 ბიჩელაშვილი გიორგი
8 ბორაშვილი რევაზ
9 დოლიძე საბა
10 ვარადაშვილი თორნიკე
11 კაკუტაშვილი თამარი
12 კახრამანოვი გილანარ
13 მანასიანი ლანა
14 სულხანიშვილი გიორგი
15 ქერიმოვ ნასიბ
16 ქუთათელაძე ანი
17 ყელბერაშვილი მარი
18 ყუბანეიშვილი დავით
19 შარიფაშვილი გიორგი
20 შუბითიძე გიორგი
21 ჯანანაშვილი სალომე
22 ჯაფაროვი ტურალ
23 ჯაშიაშვილი მარიანა