4-ბ კლასი დამრიგებელი ნინო ლათიბაშვილი

1. მარიამ მუმლაძე

2. თემურ მუნჯიშვილი

3. გუნაი გუსეინოვა

4. ლუკა ეუაშვილი

5. დილექი ალფაშაევა

6. მარიამ ოგანეზოვი

7. ციცინო ჯაფარიძე

8. იოსებ ქურხული

9. რობერტ მეროიანი

10. თამარ თინიკაშვილი

11. ლიზი ღამბაშიძე

12. ლუკა კოპაძე

13. თამარ ბედოიძე

14. თამუნა მამედოვი

15. მარიამ სულხანიშვილი

16. მუხამედ მამედოვი

17. ლუკა შირაძე

18. სალომე კოსოევი

19. ნუცა გოჩიტაშვილი

20. რეზო ღამბაშიძე

21. ელჩინ მამედოვი