სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება 2016 წლის 11 ოქტომბერს. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 7 ოქტომბერი.