ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტური 6-20 ნოემბერს ჩატარდება.

წელს ყველა საგნის ოლიმპიადის პირველი ტურზე მოსწავლეები კომპიუტერთან გაივლიან ტესტირებას.

127-ე საჯარო სკოლაში პირველი ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 5 ნოემბერს ჩატარდება.

გთავაზობთ მოსწავლეთა განაწილებას საგნების მიხედვით და მათი ტესტირების დროს:

განრიგი და მოსწავლეთა განაწილება

გაითვალისწინეთ – ოლიმპიადის მონაწილეებმა თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.