დირექტორი

დირექტორის მოადგილე – ნანა რეხვიაშვილი

დირექტორის მოადგილე – სოფიო კორძაია