2016 – 2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

სასწავლო წელი იწყება – 15.09. 2015;
სასწავლო წელი მთავრდება – 16.06.2015;
I სემესტრი – 15.09.2016 – 29.12. 2016 – ჩათვლით;
II სემესტრი – 15.01.2017 – 16.06.2017 – ჩათვლითთ.
I და XII კლასებისთვის
II სემესტრი – 15.01.2017 – 19.05.2017 – ჩათვლით

საშობაო არდადეგები – 29.12.2015 – 14.01.2016 ჩათვლით
სააღდგომო არდადეგები – 13.04.2016 – 18.04.2016 ჩათვლით

უქმე დღეები 2015 – 2016 სასწავლო წელს:
14.10.2016;  23.11.2016;  19.01.2017;
03.03.2017;  08.03.2017; 09.04.2017;
09.05.2017; 12.05.2017; 26.05.2015.