ნატალია კასრაძე (ხელოვნება)

 

 


ნატალია კასრაძე
საქმის მწარმოებელი

 

 

 

 

 

აკაკი შეყელაძე
საინფორმაციო მენეჯერი

 

 

 

 

მზია მოწონელიძე მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

 


მზია მოწონელიძე
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

 

 

 

ink ganatlebis pedagogi

 

 

ქეთევან მჭედლიშვილი
ინკლუზიური განათლების პედაგოგი

 

 

 

eqimi

 

 

ნათია იოსებიძე
ექიმი