5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (2)5-ბ კლასის ინტერგრირებული გაკვეთილი თემა: “თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი” _ ( მუსიკა- ჩვენი საქართველო). პედაგოგები მადონა გოგლიძე და ნაირა კუტუბიძე

 

 

 

5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი

 

 

 

 

5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (3) 5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (4) 5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (5) 5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (6) 5-ბ  ინტეგრირებული(მუსიკა-ჩვ.საქართველო)-თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 და 6 -ბ  კლასების სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსია ეროვნულ მუზეუმში.

 

5-ბ სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსია ეროვნულ მუზეუმში (2)

6-ბ სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსია ეროვნულ მუზეუმში

 

 

 

 

 

 

 

5-ბ სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსია ეროვნულ მუზეუმში

 

 

5-ბ სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსია ეროვნულ მუზეუმში (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ბ კლასის პრაქტიკული სამუშაო : ” ჩემი საოცნებო პარკი”.

 

 

 

6-ბ აქტივობა-ჩემი საოცნებო პარკი (3)

 

6-ბ აქტივობა-ჩემი საოცნებო პარკი (2)

6-ბ აქტივობა-ჩემი საოცნებო პარკი (4) 6-ბ აქტივობა-ჩემი საოცნებო პარკი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-ა სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 და 9 კლასების სასკოლო კომფერენცია  ხელოვნებაში.თემა: “გამოჩენილი მხატვრები”.

8-ა სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში

 

8-ბ სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში

9-ბ სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში (2)9-ბ სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში  სასკოლო კონფერენცია ხელოვნებაში