ნინო ხმალაძის პროექტი “იყავ მეგზური”
იყავ მეგზური – ხელ-ლი ნინო ხმალაძე

ლიანა თვალავაძის პროექტი “კიდევაც დაიზრდებიან”
კიდევაც დაიზედებიან – ლიანა თვალავაძე

სკოლა ჩართულია G-PRIED – ის საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტში
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 2015 წლის ნოემბერში პედაგოგებს ჩაუტარდათ ტრენინგი.
ეწვიეთ ბმულს.

სკოლაში ასევე დანერგილია ინკლუზიურ სწავლება.
პედაგოგები: ხატია გურჯიძე და ქეთევან მჭედლიშვილი.
12312175_995955253810743_783717225_n 12319639_995955147144087_496491092_n

ნინო ხმალაძის პროექტი ,,იცოდე, ერიდე, დაცავი!“
იცოდე, ერიდე, დაიცავი – ნინო ხმალაძე