სამეურვეო საბჭო 2013-2016

სამეურვეო საბჭოს (2016-2019) არჩევნების შედეგები