2017 წლის 11 ოქტომბერს სკოლაში ჩატარდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები და საბაზო და საფეხურის კლასებმა თითო კანდიდატი წარმოადგინეს.

13 ოქტომბერს მოსწავლეთა თვითმმართველობამ აირჩია თავმჯდომარე, მდივანი და საბაზო საფეხურის მოსწ. თვითმმართველობის თავმჯდომარე და მდივანი.

მოსწავლეთა თვითმმართველობის ამჟამინდელი შემადგენლობაა:

  1. კობა ქირია – თავმჯდომარე (11)
  2. მარიამ ქოქოშვილი – საბაზო საფეხურის მოსწ. თვითმ. თავმჯდომარე (9-ბ)
  3. დავით ყუბანეიშვილი – მდივანი (10)
  4. ქეთევან ჩოლოხსაევი- საბაზო საფეხურის მოსწ. თვითმ. მდივანი (7-ბ)
  5. სერგო ბორაშვილი (12)
  6. თამარ კალანდია (9-ა)
  7. ლუკა ფედოროვი (8-ბ)
  8. ლაშა ქირია (8-ა)
  9. ელენე ხელაშვილი (7-ა)