სკოლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფი

Nსახელი, გვარისაქმიანობა 
1ლია სამადაშვილისსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის დირექტორითავმჯდომარე
2ნანა რეხვიაშვილისსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილეთავმჯდომარის მოადგილე
3ილონა ღვაჩლიანისსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგიფასილიტატორი
4შორენა ტყებუჩავასსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგიფასილიტატორი
5მადონა ავეტისიანისსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგიქართული ენისა და ლოტერატურის და უცხო ენების კათედრების წარმომადგენელი - შემფასებელი
6ირინა მელიქიძესსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების და ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგიდაწყებითი კლასების კათედრის წარმომადგენელი - შემფასებელი
7ნინო ხმალაძესსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგიმათემატიკის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის წარმომადგენელი - შემფასებელი
8მადონა გოგლიძესსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის ხელოვნების პედაგოგისაზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ესთეტიკის კათედრის წარმომადგენელი - შემფასებელი