მანდატურთა სამსახური: ჩარგეიშვილი ნინო, გიგინეიშვილი პაატა, სარიშვილი ნანა.

DSC_5730