მის.: თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18.

ტელ.: 2 40 40 29;  2 40 35 77

E-mail-სკოლის – tbilisi127@mes.gov.ge