მოსწავლეთა თვითმმართველობა

2015-2016 სასწავლო წელი

1.ნიკა გოგიაშვილი (11) – თავმჯდომარე

2.თამარ მანანაძე (10) – მოადგილე

3.გვანცა გირგვლიანი (9-ბ) – მდივანი

4. თამარ კალანდია (7-ბ) – საბაზო საფეხურის თვითმმართველობის თავმჯდომარე

5. ქეთევან დურგლიშვილი (7-ა)

6.დავით ყუბანეიშვილი (8-ა)

7.გიორგი თასოშვილი (8-ბ)

8.ტუზალა ჯაფაროვა (9-ა)

9.მარიამ შუბითიძე (12)